Yemek Yardımı

 
 • İşçilere; işyerlerinde fiilen çalıştıkları günlerde bir öğün ücretsiz yemek verilir.

 • Ancak, Ramazan ayında oruç tutanlara, sağlık kurulu raporu ile perhizli olduğunu belgeleyenlere ve yemek çıkarılması veya verilmesi mümkün olmayan işyerinde çalışan işçilere fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin;
  - Birinci yıl birinci altı ayında (01.01.2023-30.06.2023) net 94,25 TL/Gün yemek yardımı ödenir.
  Birinci yıl ikinci altı ayında (01.07.2023-31.12.2023) net 108,39 TL/Gün yemek yardımı ödenir.
  - İkinci yıl birinci altı ayında (01.01.2024-30.06.2024) net 143,69 TL/Gün yemek yardımı ödenir.

 • Günlük çalışma süresi ara dinlenme dahil 12 saat olan işçilere, iki öğün yemek bedeli ödenir. Ancak bir öğün yemek yiyen işçiye sadece ikinci öğün yemek parası ödenir. İşverenin her iki öğünde de ayni olarak yemek vermesi halinde nakdi ödeme aynca yapılmaz.

 • Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında artırılarak uygulanır.

 • İşveren tarafından işçiye fazla mesai karşılığında verilen  izin günlerinin yemek ücreti ödenecektir.