Sivil Savunma Birimi

ADI - SOYADI

UNVANI

e-MAİL  ADRESİ

TELEFON / DAHİLİ 

   Mustafa KILIÇ   

   Şube Müdürü   

   mustafakilic@ardahan.edu.tr   

   0 (478) 211 7500 / 1355   

   Alaattin BALLI   

   Bilgisayar İşletmeni   

   alaatinballi@ardahan.edu.tr

   0 (478) 211 7500 / 1368

   Özkan AKTÜRK   

   Bilgisayar İşletmeni   

   ozkanakturk@ardahan.edu.tr

   0 (478) 211 7500 / 1359

 

Görev Tanımları:

 
  • Sivil Savunma Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar.

  • Üniversitemiz birimlerde çalışan tüm personele, zaman zaman doğal afetler ve yangın önleme ve söndürme konusunda eğitim verilmesi ve tatbikat yaptırılması.

  • Verilen eğitimlerin onayının alınması ve dağıtımlarının yapılması; Eksik Yangın sistemlerinin tespitlerinin yapılıp, temini için gerekli işlemlerin yapılması,

  • Dolum ve alımı yapılan cihazların, her 6 ayda bir kontrollerinin yapılarak, arızalı cihazların bakıma gönderilmesi,

  • Dolum ve alım yapılacak yangın söndürme cihazları için teknik şartnamenin hazırlanması,

  • Dolum ve alımı yapılmış olan yangın söndürme cihazlarının, şartnamede belirtilen özelliklere uygun olup almadığının test işlemlerinin yaptırılması,

  • Üniversitemiz birimlerinde, yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınmasının sağlanması,

  • Sivil Savunma Servislerinin Kurulması ve Eğitimlerinin verilmesini sağlamak,

  • Sabotajlara Karşı Koruma Planı, Yangın Talimatı vb. planları hazırlamak,

  • Tüm bu iş ve işlemler ile alakalı belge, bilgi vb. envanterleri kayıt ve muhafaza etmek.