Özel Durumlara İlişkin Sosyal Yardımlar

Sendika Üyesi Bütün İşçilere uygulanmak üzere toplu iş sözleşmesinin;

Ödeme Türü Birinci Yıl Birinci Altı Ay (01.01.2023-30.06.2023) Birinci Yıl İkinci Altı Ay
(01.07.2023-31.12.2023)
İkinci Yıl Birinci Altı Ay (01.01.2024-30.06.2024)
Evlilik Yardımı (İşçinin evlenmesi halinde) 725,00 TL 833,75 TL 1.105,30
Doğum Yardımı (Çocuğu doğan işçiye) 435,00 TL 500,25 TL 663,18
Ölüm Yardımı (İşçinin Ana, Baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde yasal mirasçılarına) 725,00 TL 833,75 TL 1.105,30
Ölüm Yardımı (İşçinin kendisinin ölümü halinde yasal mirasçılarına)
1.450,00 TL
 
1.667,50 TL 2.210,60
Ölüm Yardımı (İşçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölümü halinde yasal mirasçılarına) 1.740,00 TL
2.001,00 TL
2.652,73
Afet Yardımı (Yangın, sel, deprem veya benzeri doğal afetlerin olması halinde) 725,00 TL 833,75 TL 1.105,30
  • Sendika   üyeleri,   anılan   sosyal   yardımlardan   yararlanabilmek   için   durumu   belge   ile kanıtlamak zorundadır.

  • Bu  yardımlar  toplu  iş sözleşmesinin  birinci  yıl  ikinci  altı  ayı  ile  ikinci  yıl  birinci  ve ikinci altı aylarında  gerçekleşmesi  halinde bu yardımlar  ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı  tarih itibarıyla artırılarak ödenecektir.