İkramiyeler

 
  • Ayrıca  işçilere,  toplu  iş  sözleşmesinin  her  yılı  için  yılda  60  günlük  ücretleri  tutarında ikramiye ödemesi yapılır. Bu ikramiyelerin  30 günü Mart ayında, 30 günü ise Eylül ayında ödenir.

  •  İkramiyelerin  ödenmesinde  kıstelyevm  usulü  uygulanır  ve  ücretsiz  izin  günleri  hesaba katılmaz. 

  • Yıl  içinde  ödenen  ikramiyeler,  ikramiyelerin  ödeme tarihlerinde  işçinin  çalıştığı  süreyle orantılı  olarak  hesaplanıp  ödenir.  Ancak   işten  ayrıldığı  tarihte  ikramiye   ödemesi   yapılmayan çalışma süresi varsa, bu çalışmasına tekabül eden ikramiye de kıstelyevm usulü ile ödenir.