Giyecek Yardımı

 
  • İşçilere;
    - Toplu  iş sözleşmesinin  birinci  yıl  birinci  altı  ayında (01.01.2023-30.06.2023)  her  ay brüt 84,58  TL/Ay  giyim yardımı ödenir.

    - Toplu  iş sözleşmesinin  birinci  yıl  ikinci  altı  ayında (01.07.23023-31.12.2023)  her  ay brüt 97,26  TL/Ay  giyim yardımı ödenir.

        - Toplu  iş sözleşmesinin  ikinci  yıl  birinci  altı  ayında (01.01.2024-30.06.2024)  her  ay brüt 128,95  TL/Ay  giyim yardımı ödenir.

  • Bu yardım toplu iş sözleşmesinin  ikinci  yıl  birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında artırılarak uygulanır.

  • Ancak, iş icap ve zaruretleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince verilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayrıca verilmeye devam edilir.