Ek Ödeme

 
  • İşçilere  müktesep  hak  sayılmamak  ve  başka  bir  ödemeyi  etkilememek  kaydıyla,  yılda  bir defa toplu iş sözleşmesinin  birinci yılının Mayıs ayında brüt 3.625,00 TL ek ödeme yapılacaktır.

  • İşçilere  müktesep  hak  sayılmamak  ve  başka  bir  ödemeyi  etkilememek  kaydıyla,  yılda  bir defa toplu iş sözleşmesinin  ikinci yılının Mayıs ayında brüt 5.526,51 TL ek ödeme yapılacaktır.

  • Ek ödeme,  toplu iş sözleşmesinin  ikinci  yılının  Mayıs ayında ve bir kez ödenmek  kaydıyla ödendiği  döneme kadar ki ücret zamları (toplu iş sözleşmesinin  birinci yılının birinci altı ay zammı olan  %45  hariç)  oranında  arttırılarak  ödenecektir.  Ek  ödemenin  ödendiği  tarihten  sonraki  ücret zamları yeni dönem ek ödeme miktarına yansıtılacaktır.

  • Bu ödeme yıl içinde çalışılan süre ile orantılı olarak ödenir.