Birleştirilmiş Sosyal Yardım

 
  • Bu  toplu  iş  sözleşmesinin  kapsamında  bulunan  işçilere; 

      - Toplu  iş  sözleşmesinin  birinci  yıl birinci altı ayında (01.01.2023-30.06.2023) her ay brüt 1.595,00 TL/Ay birleştirilmiş sosyal yardım ödenir. 
      - Toplu  iş  sözleşmesinin  birinci  yıl ikinci altı ayında (01.07.2023-31.12.2023) her ay brüt 1.834,25 TL/Ay birleştirilmiş sosyal yardım ödenir.

      - Toplu  iş  sözleşmesinin  ikinci  yıl birinci altı ayında (01.01.2024-30.06.2024) her ay brüt 2.431,67 TL/Ay birleştirilmiş sosyal yardım ödenir.

  • Bu yardım toplu iş sözleşmesinin  birinci yıl ikinci altı ayı ile ikinci yıl birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında artırılarak uygulanır.

  • Bu  yardımın  ödenmesinde  her  türlü  ücretli  izinler  ile  iş  kazası  ve  meslek  hastalıkları  sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz.