Araç İşletme Birimi

ADI - SOYADI

UNVANI

e-MAİL ADRESİ

TELEFON/DAHİLİ

   Recep KURBAN

   Şube Müdürü   

   recepkurban@ardahan.edu.tr

   0 (478) 211 7500 / 1315   

   Muhammed Raşid ONUR   

   Baş Şöför

   onurmuhammedrasit@ardahan.edu.tr   

   0 (478) 211 7500/  1363 

 Görev Tanımları:

 • Araç İşletme Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar.

 • Birimlerden Başkanlığımıza gelen araç taleplerine göre araç görevlendirmelerini yapmak ve takip etmek,

 • Taşıt Görev Emir kâğıtlarını hazırlamak ve araçların bu belgeler olmadan hareket etmesini önlemek,

 • Birim bünyesinde bulunan araçlarımızın yakıt takip iş ve işlemlerini takip etmek,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların sigorta, muayene, bakım ve onarım tüm mal ve hizmet alımı işlerini ( avansla işlemler dâhil ) yapmak,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların sevk ve idaresini yönetmek,

 • Birim bünyesinde bulunan şoförlerin ehliyetlerini periyodik olarak kontrol etmek,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların dosyalarını tutmak,

 • Birim bünyesinde bulunan araçların en iyi şekilde kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak,

 • Birim bünyesinde bulunan araçlar ve demirbaşlarda meydana gelen hasarları değerlendirmek, personel hatasından kaynaklanan hasar, bakım ve onarım giderlerinin kusurları oranında ilgili personelden tahsil edilmesini sağlamak,

 • Hizmet araçlarına ait Araç Bakım Kontrol Kartlarının düzenlenmesini yapmak,

 • Tüm bu iş ve işlemler ile alakalı belge, bilgi vb. envanterleri kayıt ve muhafaza etmek.