Hakkımızda

TARİHSEL GELİŞİMİMİZ

Ardahan Üniversitesi; 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’ nda ve

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Kurulan ve 22 Mayıs 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL tarafından onaylanarak kurulmuştur.

Başkanlığımız da Üniversitemizin kuruluşuna paralel olarak 21.11.1983 tarih ve 18228 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 124 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. Maddelerinde tanımlanan şekilde kurulmuştur.

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz kaynaklarının verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek, hizmet verdiğimiz tüm birimlerin kamu ve özel sektörün memnuniyetini sağlamak, teknolojik altyapıyı güçlendirmek, çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkânlar oluşturmak, araştırma - geliştirme ve eğitim - öğretim alanında yenilikleri üniversitemize kazandırmak. 

VİZYONUMUZ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilen görevleri, yerinde ve zamanında kurumun ve kamunun menfaatlerini ön planda tutarak; doğruluğu, gerçekçiliği, hesap vermeyi, adil ve ilkeli olmayı, teknolojik gelişmelerden yararlanarak ayniyat, satın alma, bilimsel araştırma proje işlemlerini e-devlet projesine uyumlu elektronik ortamda vereceği hizmet ile Üniversitemizde ki diğer birimlerle koordineli çalışarak, örnek bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Ortak Akıl ve Katılımcılık

Çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek,

Etik Değerlere Bağlılık

Çalışmalarımızda milli, manevi, hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek, 

Kurumsal Aidiyet

Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetlerini sağlamak,

Özgür ve Özgün Düşünceyi Önemseme

Farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak,

Yenilikçilik ve Girişimcilik

Yeni, özgün düşünce ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek,

Çevreye Saygı ve Duyarlılık

Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak,

Yerel ve Evrensel Değerlere Saygı

Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışan ve tüm paydaşları ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak,

Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek

Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak,

Yönetimde Saydamlık

Ulaşılabilir, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışında olmak,

Fırsat Eşitliğine Sahip

Hizmetlerin yürütülmesinde “ Toplam Kalite Yönetimi” çerçevesinde fırsat eşitliği sağlamak en başta gelen önceliğimizdir. Bu nedenle gerek kurum kültürü ve gerekse yasal mevzuat nedeniyle fırsat eşitliğine önem veren bir başkanlık olmak,

Emeğe Saygılı

Hizmet verenleri, çalışmalarının ve gayretlerinin karşılığında takdir ve terfi ile onurlandırılmak,

Liyakat

Üniversitemiz personelinin Ardahan Üniversitesi personeli olmaktan övünç duyduğu şüphesizdir. Bunu daha da güçlendirerek Başkanlığımızın yapacağı tüm iş ve işlemlerde liyakati esas almak,

Bağlılık

Çalışanların,  Başkanlığımızda çalışmaktan onur ve güven duymasını, kendisini Üniversitemiz/Başkanlığımız ailesinin bir ferdi gibi görmesini sağlamak,

İdealist

Başkanlığımız misyonu gereği yürütmekte olduğu görevi en mükemmel şekilde yerine getirmek için idealisti bir tutum göstermek,

Paylaşımcı

Verdiği hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinen Başkanlığımızın, bilgi birikimini ve tecrübelerini diğer birim, kuruluş ve kişilerle paylaşmak,

Veriye ve bilgiye dayalı karar alan

Görev tanımından doğan sorumluluklarının yerine getirilmesi sırasında mevcut verilere ve yürürlükteki mevzuata göre kararlar almak,


ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞÜMÜZ

 1.  Öz Görev 

Ardahan Üniversitesi’nin strateji ve politikaları doğrultusunda; Üniversitemizin tamamını ilgilendiren tüm ihtiyaçların temin edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesi, görev kapsamındaki alanlarda sevk ve idare işlemlerinin gerçekleştirilmesinde mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

2.  Uz Görüş

Değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı, etik davranış anlayışı içerisinde, güçlü ve güvenilir bir yapıya sahip; uzman, yaratıcı,  yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı dinamik personeliyle, hesap vermeyi, sorumluluğu ilke edinmiş öncü bir başkanlık olmaktır.