İş Primi (Sorumluluk Zammı)

 

Bu     toplu     iş     sözleşmesinin     kapsamında     bulunan     işçilerden,     aşağıdaki     işlerde görevlendirilenlere  müktesep   hak   olmamak   ve   diğer   ödemeleri   etkilememek   kaydıyla  fiilen çalıştıkları her gün için;

  •  1. GRUP :  Güvenlik  Amiri,  baş  şoför  ve  grup  sorumlusu  olarak  görev  yapanlara  günlük yevmiyesinin %15'i.

  •  2. GRUP : 1. Gruptakilerin yardımcıları olarak görev yapanlara günlük yevmiyesinin %8'i

  •  3. GRUP :   Grafiker,   sıhhi   tesisatçı,   fotoğrafçı,   usta,   arıcı,   sıvacı,   tekniker,   teknisyen, kalorifer,  mobilyacı,  iş  makinesi  operatörü,  büro  personeli,  elektrikçi,  güvenlikçi,  şoför olarak görev yapanlara fiilen çalışılan günler için günlük yevmiyesinin %5'i

  •  4. GRUP : Yukarıdaki gruplar dışında görev yapan işçilere fiilen çalışılan günler için günlük yevmiyesinin %4'ü  oranında iş primi ödenir.

  • İşveren tarafından işçiye fazla mesai karşılığında verilen izin günlerinin ücreti ödenecektir

  • İlk  defa işe alınan  işçiler  ile yukarıdaki  gruplarda  yer  almayan  unvanlarda  çalışan işçilerin sahip  oldukları  ehliyet  ve  liyakatleri  dikkate  alınarak  ait  oldukları  gruplara  işveren  tarafından yerleştirilir.

İş Primi (Sorumluluk Zammı) Tutarı Hesaplama Şeması:
 ► Günlük Brüt İş Primi Tutarı = Günlük Brüt Ücret (Yevmiye)*İş Primi Oranı (Grup Oranları)
 ► 1. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 1.105,30 * 15/100
      1. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 165,80 TL
 ► 2. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 1.105,30 * 8/100
      2. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 88,42TL
 ► 3. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 1.105,30 * 5/100
      3. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 55,27 TL
 ► 4. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 1.105,30 * 4/100
      4. Grup Günlük Brüt İş Primi Tutarı = 44,21 TL
 ► Aylık Brüt İş Primi (Sorumluluk Zammı) Tutarı = Aylık Çalışılan Fiili Gün Sayısı * Çalışan Grubu Günlük Brüt İş Primi Tutarı