Genel Hizmetler Birimi

ADI - SOYADI

UNVANI

e-MAİL ADRESİ

TELEFON / DAHİLİ

   Recep KURBAN   

   Şube Müdürü   

   recepkurban@ardahan.edu.tr   

   0 (478) 211 7500 / 1315   

   Bilgen GÜLER

   Bilgisayar İşletmeni   

   bilgenguler@ardahan.edu.tr

   0 (478) 211 7500 / 1365Genel Hizmetler Birimi; yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki işleri yapar.

·         Gelen evrakların kaydının yapılarak, evrakların dosyalanmasının ve ilgili birimlere havalesinin yapılmasını sağlamak,
·         Giden evrakların kaydının yapılarak, evrakların dosyalanmasının ve ilgili birimlere dağıtımının yapılmasını sağlamak,
·         Başkanlığımızın WEB sayfası ile alakalı iş ve işlemlerini yürütmek,
·         Başkanlığımızın kalite yönetimi çalışmalarını yürütmek,
·         Tüm bu iş ve işlemler ile alakalı belge, bilgi vb. envanterleri kayıt ve muhafaza etmek.


İlgili Mevzuat :


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Tıklayınız...
2547 Sayılı Yükseköğretim Kununu Tıklayınız...
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tıklayınız...
Yükseköğretim Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı Tıklayanız...