Hizmet Zammı

 
  • Taraf  sendika  üyesi  işçilere  çalıştıkları  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşunda  geçirdikleri  her  tam hizmet   yılı  için  hiçbir  ödemeyi   etkilememek   ve  müktesep   hak  sayılmamak   kaydıyla  toplu  iş sözleşmesinin yürürlük süresince brüt 15,00 TL/Ay hizmet zammı verilir.

  • 696  sayılı  KHK  ile  sürekli  işçiliğe  geçen  işçiler  için  kıdeme  esas  yıl  başlangıcı  sürekli işçiliğe geçilen 02.04.2018 tarihidir.